Krótko o Academii (Short about Academia)

Projekt e-learningowy zapoczątkowany w 2007 roku przez dr hab. Michała Ostrowickiego (Sidey Myoo) z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, prowadzony na platformie Second Life.
Swoiste laboratorium humanistyki w świecie elektronicznym, z którym jestem związany od 2008 roku. Przez ten czas Academia przeszła wiele zmian, a od połowy 2013 roku jest oficjalną częścią oferty e-learningowej Instytut Filozofii UJ.
Zapraszam do zapoznania się ze stroną Academia Electronica gdzie znajdziecie wiele interesujących wykładów oraz wydarzeń.

E-learning project that was founded by Michał Ostrowicki (Sidey Myoo), PhD of Philosophy Institute of Jagiellonian University in Cracow on Second Life platform.
A kind of Humanities Laboratory in electronic world, with which I am connected from 2008. From that time Academia changed many times, and from 2013 it is official part of e-learning offer of Philosophy Institute UJ.
I invite you to check the website Academia Electronica where you can find interesting lectures and events.

Co tam robię lub już zrobiłem? (What I do or did there?)

Głównie chodzi o pomoc studentom w ogarnianiu nowego środowiska wykładowego, jak również wykonywanie rejestracji audio i wideo wystąpień konferencyjnych bądź wykładów.
Posiadam w tej przestrzeni również własny autorski projekt: Galerię Yellow Submarine gdzie zgromadzone są reprodukcje (dostępne w sieci) dzieł sztuki. Wystarczy tam wejść, kliknąć na daną kategorię i wybrać interesujący obraz, będzie wyświetlany przez 30 sekund.
Oprócz powyższych jakiś czas odbywa się Lista Oryginalnego Soundtracku Gier, o której możecie poczytać tutaj.

Main focus is on helping students understand new lecture environment and also making audio and video recordings of lectures or conferences.
I have my personal project: Yellow Submarine Gallery, where there are reproductions of great paintings (available in the net). Just come in, click on category and choose interesting painting, which will be shown for 30 seconds.
From time to time there is Original Soundtrack of Games program, you can get more info here.

Moje wykłady (My lectures)

Dzięki miejscu jakim jest Academia Electronica, istnieje możliwość przeniesienia wykładu na inny poziom dostępności. W semestrze letnim roku akademickiego organizowane są wykłady z cyklu „Od Studenta do Profesora„, które może wygłosić każdy, kto zgłosi taką chęć.
W przestrzeni Academii odbywają się także całe konferencje (Filozofia Technologii) lub tylko pojedyncze wystąpienia.
Poniżej prezentuję listę własnych wystąpień w Academia Electronica:

Thanks to the place which Academia is, there is an opportunity to move lecture to different level of availability. In summer semester there are cycle of lectures „From Student to Proffessor„, which anyone can say if he/she wants.
In Academia space there are whole conferences (ex. Philosophy of Technology) or just single lectures.
Below I present you all my lectures I had in Academia:

2010
KOD – Konieczny Odnośnik Dualny


2011
Po co Anime Japonii?
Od koła do Maglev’u


2012
Digimon world = Second Life?
Space 2012 (wycieczka akademicka)
Knight Rider – pojazdy samosterujące
Ambulans dla awatara, czyli szpitale i opieka medyczna w Second Life (wykład i wycieczka akademicka)
Second Life, czyli w skrócie co powinniśmy wiedzieć, aby poruszać się, budować i skryptować


2013
Niepełnosprawność – wszystko co należy wiedzieć w pigułce
Otaczająca nas mechanika, czyli o zębatkach, siłownikach i fizyce w codziennym życiu


2014
Okręt doskonały – loniskowiec klasy Nimitz


2015
Koło, lina i lub szyna – kolej linowa
LEGO – zbuduj własny świat marzeń
Niepełnosprawność – stygmat czy choroba cywilizacyjna? (Ogólnopolska Konferencja Kultura Wykluczenia 2015)


2016
Wilcze stada na morzu – czyli o U-bootach słów kilka


2017
Automatyka w logistyce magazynowej


2018
TOR – Czynnik nie do usunięcia z równań transportu


Zapisy wykładów z lat 2010-2013 znajdują się na starej stronie Academia Electronica

Recordings from 2010-2013 period are available on old website Academia Electronica (Polish only)