Co to jest OSG? (OSG, what it is?)

Oryginalny Soundtrack Gier jest autorską audycją na streamie internetowym. Nie jest nadawana przez żadne radio internetowe, a jedynie od czasu do czasu na streamie akademickim Academia Electronica

Original Soundtrack of Games is an author program on internet stream. It is not published in any internet radio station, only from time to time, you can hear it on Academia Electronica academic stream.

Jak wygląda audycja? (How it looks like?)

Audycja jest listą oryginalnych soundtracków z gier na komputery 8-bit (Commodore, Amiga, NES) które podzielone są na dwa bloki: Poczekalnię oraz Listę główną.
Poczekalnia – 10 utworów / Lista główna – 20 utworów

The program is a list of 8-bit computer games original sountracks (Commodore, Amiga, NES), which are put in two blocks: Waiting room and Main List.
Waiting room – 10 tracks / Main list – 20 tracks

Skąd pochodzi muzyka? (Where the music came from?)

Muzyka pochodzi z plików dźwiękowych o rozszerzeniu SID (Sound Interface Device) pisanych specjalnie pod czipy syntezatora dźwięku firmy MOS Technology.
Dzięki pasjonatom, dziś możemy pobierać te pliki, emulować czip na PC, słuchać i rozprzestrzeniać tę muzykę dalej.
Pliki SID najczęściej pochodzą z otwartych archiwów, takich jak C64.com

Music comes from sound files with extension SID (Sound Interface Device), made specially for synth chips of MOS Technology company.
Thanks to people with passion, today we can download them, emulate the chip on PC, listen to them and spread them more.
SID sound files comes from online archives such as C64.com

Ile czasu trwa audycja? (How long the program goes?)

Około 1 godziny – maksymalny czas utworów to 5 minut.

Abuot 1 hour – maximum length of track is up to 5 minutes.

Jakie są zasady głosowania? (What are the rules of voting?)

Głosowanie odbywa się w świecie Second Life, podczas nadawania audycji. Format głosu: NR utworu – TAK / NIE (przykład: 15-Nie)
Jeśli nie masz zdania, możesz pominąć głosowanie na dany utwór.
Głosowanie jest jawne – co daje możliwość dyskusji 🙂

Voting takes place in Second Life, while transmission of the program. Form of vote: TRACK NUMBER – YES / NO (i.e. 15-No)
If you want to not vote for particular number, you can skip it. Voting is open to public – this encourage the discussion 🙂

Reklamy