Co to jest OSG? (OSG, what it is?)

Oryginalny Soundtrack Gier jest autorską audycją na streamie internetowym. Nie jest nadawana przez żadne radio internetowe, a jedynie od czasu do czasu na streamie akademickim Academia Electronica

Original Soundtrack of Games is an author program on internet stream. It is not published in any internet radio station, only from time to time, you can hear it on Academia Electronica academic stream.

Jak wygląda audycja? (How it looks like?)

Audycja jest listą oryginalnych soundtracków z gier na komputery 8-bit (Commodore, Amiga, NES) które podzielone są na dwa bloki: Poczekalnię oraz Listę główną.
Poczekalnia – 10 utworów / Lista główna – 20 utworów

The program is a list of 8-bit computer games original sountracks (Commodore, Amiga, NES), which are put in two blocks: Waiting room and Main List.
Waiting room – 10 tracks / Main list – 20 tracks

Skąd pochodzi muzyka? (Where the music came from?)

Muzyka pochodzi z plików dźwiękowych o rozszerzeniu SID (Sound Interface Device) pisanych specjalnie pod czipy syntezatora dźwięku firmy MOS Technology.
Dzięki pasjonatom, dziś możemy pobierać te pliki, emulować czip na PC, słuchać i rozprzestrzeniać tę muzykę dalej.
Pliki SID najczęściej pochodzą z otwartych archiwów, takich jak C64.com

Music comes from sound files with extension SID (Sound Interface Device), made specially for synth chips of MOS Technology company.
Thanks to people with passion, today we can download them, emulate the chip on PC, listen to them and spread them more.
SID sound files comes from online archives such as C64.com

Ile czasu trwa audycja? (How long the program goes?)

Około 1 godziny – maksymalny czas utworów to 5 minut.

Abuot 1 hour – maximum length of track is up to 5 minutes.

GŁOSOWANIE CICHE (SILENT VOTING)

Głosowanie za pomocą karty do głosowania, gdzie w wyznaczonym miejscu obok utworu należy wpisać „+” (plus) lub „-” (minus). Nie ma wymogu wpisu do wszystkich pól. Karta do głosowania służy także do zgłaszania propozycji. Powinna zostać odesłana w ciągu 5 dni od daty audycji. Można ją wysłać tylko raz na zestawienie (duplikaty będą odrzucane)

Voting by special card, where you put „+” (plus) or „-” (minus) beside the track in brackets. There is no obligation to fill all fields. Voting Card can be also used to recommend other tracks. It should be sent back in 5 days from program date. It can be sent only 1 time per listing (duplicates will be removed)

GŁOSOWANIE JAWNE (PUBLIC VOTING)

Podczas audycji możliwe jest głosowanie na czacie pisanym lokalnym w Second Life. Aby zagłosować wystarczy podać numer utworu oraz „TAK” lub „NIE”. Przykład: 10 TAK; 10 NIE. Można zagłosować tylko 1 raz na dany utwór. Tu również nie ma przymusu głosowania na każdy utwór.

Dodatkowo na żółtym polu ustawiona jest kostka do głosowania (2 głosy / utwór). Kostka rejestruje głosy podobnie do czatu, przy czym pokazuje różnymi kolorami czy wynik głosowania jest dodatni (kolor zielony), zerowy (biały), ujemny (czerwony).

During program, there is option to public vote on Secondl Life local chat. To vote simply put first track number then „YES” or „NO”. Example: 10 YES; 10 NO. You can vote only 1 time per track. Here you also don’t have to vote for all tracks.

Additionally there is a Vote Cube put on yellow plate (2 votes / track). Cube registers the votes similar to chat, but it also shows the summary of votes in colors: over zero (green), zero (biały), below zero (red).

***

GŁOSOWANIE MOŻLIWE WSZYSTKIMI SPOSOBAMI JEDNOCZEŚNIE!

VOTING POSSIBLE WITH ALL POSSIBILITIES TOGETHER!