Gospodarstwo domowe – [Gos-po-dar-stvo do-mo-ve] – Household

Sztućce [Sh-tu-c-ce] Utensils
Łyżka [Wi-j-ca] Spoon
Widelec [Vi-de-le-c] Fork
Nóż [Noosh] Knife
Stół [Stool] Table
Schody [S-ho-dy] Stairs
Wieszak [Vie-shack] Hanger
Piekarnik [Pie-car-nick] Oven
Kran [C-ran] Tap
Kosz na śmieci [cosh na smie-ci] Trash bin
Prysznic [Pri-sh-ni-c] Shower
Wanna [Van-na] Bath tube
Umywalka [U-my-val-ca] Bathroom sink
Zlew / Zwlewozmywak [Z-lev / Z-lev-o-z-mi-vack] Kitchen sink
Szczotka toaletowa [Sh-cho-t-ca to-a-let-o-va] Toilet brush
Lodówka [Lo-doo-v-ca] Refridgerator
Zmywarka [Z-mi-var-ca] Dish washer
Okap [O-cap] Kitchen vent
Kuchenka mikrofalowa [Cu-hen-ca micro-fa-lo-va] Microwave oven
Dywan [Di-van] Carpet
Łóżko [Woosh-co] Bed
Lampa [Lamp-a] Lamp
Żyrandol [Ji-ran-doll] Chandelier
Krzesło [K-she-slo] Chair
Kanapa / Sofa [Ca-na-pa / $] Sofa
Szafa [Sha-fa] Wardrobe
Talerz [Ta-lej] Plate

$ – same pronuciation as in English