Co to jest? (What is it?)

Second Life (pl: Drugie Życie) to otwarta przestrzeń wirtualna, wytworzona i zarządzana przez Linden Lab, firmę z San Francisco.

Second Life is an open virtual space, made and managed by San Francisco company named Linden Lab.

Co można tam robić? (What you can do there?)

W Second Life można robić właściwie wszystko. Jedynymi ograniczeniami są: obecny poziomo technologii, twoja wyobraźnia oraz aspekty prawne, czyli Regulamin Świadczenia Usługi oraz Standardy Społeczności zwane również Wielką Szóstką.

In Second Life you can do mostly anything you want. However there are some restrictions: current state of technology, your imagination and law apects as Terms of Use and Community Standards also called The Big Six.

Jakieś przykłady? (Any examples?)

Oczywiście, czy kiedykolwiek chciałeś zmienić skórę, zostać na przykład smokiem, lwem, panterą, cyborgiem, robotem, pojazdem? W Second Life jest to możliwe, gdyż poruszasz się tam własną postacią – awatarem, którego możesz dowolnie zmieniać! Nie musisz używać ciągle tylko podstawowego wyglądu, który wybierasz przy rejestracji konta.

Latać jak ptak nie będąc ptakiem? To także możliwe. Wciskasz jeden klawisz na klawiaturze i hop jesteś w powietrzu!

A może teleportacja niczym ze Star Treka? Owszem, to najszybszy sposób przemieszczania się pomiędzy lokacjami, ale możesz użyć też sieci Gwiezdnych Wrót!

***

Of course, do you ever wanted to change your skin, to become for example a dragon, lion, panther, cyborg, robot or vehicle? In Second Life it is possible, because you move there as your own character – avatar, which you can freely change! You don’t have to use the basic appearance that you chose registering the account.

Want to fly like a bird without being one? It is also possible. Just press one key and there you go!

How about teleportation like in Star Trek? Sure, it is most efficient form of transport between locations, but you can use also The StarGate grid!

A płatne to? (Do I need to pay for it?)

To zależy od Ciebie. Podstawowe konto jest darmowe, a wiele przedmiotów do modyfikacji jest darmowych (ang. Freebies) lub nie przekracza kwoty 10 L$ (Linden Dolarów), czyli około 10 groszy. Średnia cena wymiany: 4 USD = 1000 L$

It is Your choice. Basic account is free and lots of items are free (Freebies) or not go higher than 10 L$ (Linden Dollars) – around 0.03 USD. Average change value: 4 USD = 1000 L$

Jakich umiejętności potrzebuję? (Which skills do I need?)

Na początek wystarczy, że potrafisz się poruszać, latać, znać nieco angielski i rozmawiać na czacie, ewentualnie głosowo jeśli chcesz używać mikrofonu. Reszty możesz się łatwo nauczyć z bardzo bogatej bazy przewodników wideo (ang. Tutorials) lub od spotkanych osób.

For beginning it will do if you know how to move, fly and talk on chat, maybe on voice chat if you like to use your microhone. Rest you can easily learn from very wide video tutorials database or from met people.

Przecież to samo mam na Skype, po co mi SL?

(But I have same thing on skype, why do I need SL?)

Second Life oferuje funkcjonalność podobną do Skype, ale doświadczenie różni się znacząco. Poniżej lista różnic:

 • w Second Life nie widzimy twarzy rozmówcy, a jedynie jego awatara – to ukrycie pozwala na większą otwartość ludzi,
 • nie ma obowiązku informowania kim jesteśmy w prawdziwym życiu,
 • możesz zebrać ludzi w jednym miejscu, nie musisz zapraszać każdego do rozmowy konferencyjnej oraz do listy kontaktów,
 • wysyłasz załącznik do tych, którzy potrzebują – bez operowania niepotrzebnymi oknami,
 • wyświetlasz prezentację na miejscu, bez potrzeby uruchamiania zewnętrznej przeglądarki,
 • jeśli uczysz możesz wejść do lokacji i oprowadzać po niej słuchaczy, zamiast męczyć się ze słownym opisem sceny – wszak obraz wart jest więcej niż tysiąc słów.

***

Second Life offers similar functionality as Skype, but the expierience differs a lot from it. Here is some reasons why:

 • in Second Life you don’t see the real face, only the avatar – this hide behind avatar give more people chance to be more open,
 • there is no obligatory to tell who you are in Real Life,
 • you can gather people in one place, you don’t need to put everyone on your cocntact list and send invitations to conference call,
 • you send attachment only to those, who need it – no additional windows are needed,
 • you show presentation on sight, no need to open the web browser,
 • if you teach, you can go to location and be a tour guide to your students – as people say: the picture is worth more than 1000 words.